MERE JAVNOG OBJAVLJIVANJA ODLUKE O POVREDI ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE

Lista po azbučnom redu – sadrži prezime i ime funkcionera sa sledećim naznakama:

konačna – kada je reč o prvostepenoj odluci koja je konačna, bez obzira na to da li je žalbe bilo, odnosno da je drugostepeni organ žalbu odbio;

postupak po žalbi u toku – kada je reč o prvostepenoj odluci dok traje postupak odlučivanja drugostepenog organa po žalbi;

odluka Odbora – konačna – kada je reč o drugostepenoj odluci kojom je preinačena ili poništena prvostepena odluka.


Lista po hronološkom redu


A

Abazi Redžep – konačna

Aleksić Vesna – konačna

Aleksić Vladanka- konačna

Aleksić Miroslav – konačna

Ališanović Saša – konačna

Andrić Miladin – konačna

Anđelković Saša – postupak po žalbi u toku

Anđušević Ljubiša – odluka Odbora – konačna

Aničić Ana – konačna

Antonijević – Lazović Radmila – konačno

Antonijević Miomira – konačna

Aranđelović Olivera – konačna

Arsenijević Nebojša – konačna

Arsić Veroljub – konačna

Arsić Rakić Snežana – konačna

Aćimović Dragoslav – konačna

B

Bajrami Arzana – konačna

Bauer Ivan – konačna

Biljić Grozdan – konačna

Bjelica Nenad – konačna

Blagojević Miodrag – konačna

Blagojević Momir – odluka Odbora – konačna

Bogdanović Nebojša – konačna

Bogićević Dragan – konačna

Bogićević Dragan – konačna

Božinović Miroljub – konačna

Božović Miladin – konačna

Bojić Vladimir – konačna

Bojović Zoran – konačna

Bohuš Jan – konačna

Bošković Mirela – konačna

Bulajić Goran – konačna

Bugarin Mile – žalba u toku

Bursać Ilija – konačna (13.8.2019.)

Bursać Ilija – konačna (14.5.2020.)

V

 Varga Rajnai Roza-konačna

Vasiljević Miloš – konačna

Vasiljević Nebojša – konačna

Vasić Vujadin – konačna

Vasić Zoran – konačna

Veinović Predrag – konačna

Veljković Slaviša – konačna

Večanski Jasmina – konačna

Vidaković Žanko – konačna

Vlaisavljević Milan – konačna

Vlajić Dragana – konačna

Vujin Živko – konačna

Vukailović Dragan – konačna

Vukićević Predrag – konačna

Vukićević Ivica – konačna

Vukmirović Dragan – konačna

 Buković Branislav – konačna

Vulić Slobodan – konačno

Vučićević Milan – konačna

Vučković Bratislav – konačna

Vučurović Aca  – postupak po žalbi u toku

G

Gavrilović Miodrag – konačna

Gajić Milan – konačna

Gaćeša Vesna – konačna

Gašić Bratislav – odluka Odbora – konačna

Gvozden Igor – konačna

Gligorijev Đurica – konačna

Golijanin Ranko – konačna

Goncić Gordana – konačna

Grdić Zoran – konačna

Grubor Borislav – konačna

Grujić Đorđe – konačna

Guteša Lazar – konačna

D

Davidović Stevan – konačna

Damljanović Stevo – konačna

Dekić Srđan – konačna

Denić Slavoljub – konačna

Denić Zorka – konačna

Despotović Gojko – konačna

Dizdarević Ivana- konačna

Dimitrijević Marica – konačna

Dimić Aleksandar – konačna

Dikić Nenad – konačna

Dimitrov Aleksandar – konačna

Dimitrijević Mirjana – konačna

Dimkić Milan – konačna

Dinkić Mlađan – odluka Odbora – konačna

Dobranić Savo – konačna

Dragović Jelena – konačna

Dragosavljević Zlatko – konačna

Dučić Ljiljana – konačna

Đ

Đaković Danijela – konačna

Đelić Zoran – konačna

Đurđev Aleksandar – konačna

 Đurišić Svetozar – konačna_

Đurković Jasmina – konačna

Đurović Đuro – konačna

E

Ž

Živković Zoran – konačna

Živković Žaklina – postupak po žalbi u toku

Žigmanov Tomislav – konačno

Žunić Dragan – konačna

Z

Zagorčić Predrag – konačna

Zorica Zarković – konačna

Zarić Dragan – konačna

I

Ibrović Ćamil – konačna

Ivanov Slađana – konačna

Ivanović Vladimir – konačna

Ivanović Snežana – konačna

Ikodinović Dragan – konačna

Ignjatović Goran – konačna

Ignjatović Miloš – konačna

 Ilić Goran – konačna

Ilić Ivana – konačna

Ilić Marko – konačna

 Ilić Milan – konačna

Ilić Saša – konačna

Isailović Ivan – konačna

Isaković Branko – konačna

J

Jablanović Dragan – konačna

Jakovljević Zoran – konačna

Janković Aleksandra – konačna

Janković Dragoljub – postupak po žalbi u toku

Janković Miloš – konačna

Janošević Novica – odluka Odbora – konačna

Jancić Goran – konačna

Janjić Goran – konača

Jarić Dražen – konačna

Jasnić Draško – konačna

Jahura Milenko – konačna

Jevtović Marija – konačna

Jezdimirović Milenka – konačna

Jerinikić Đurđina – konačna

Jelić Vladimir – konačna

Jelić Nikola – konačna

Ješić Goran – konačna

Ješić Stevo- konačna

Jovanović Boban – konačna

Jovanović Branislav – konačna

Jovanović Goran – konačna

Jovanović Dejan – konačna

Jovanović Dragan – konačna

Jovanović Đorđe – konačna

Jovanović Jovan – konačna

Jovanović Slaviša – konačna

Jovanović Stojadin – konačna

Jović Branko – konačna

Jović Goran – konačna

Jović Dobrivoje – konačna

Jovičić Duško – konačna

Jozić Goran – konačna

Jozić Goran – konačna

Jozić Zoran – konačna

 Joksimović Snežana – konačna

Jocić Aleksandar – konačna

Jocić Branislav – konačna

K

Kekić Vlada – konačna

Kesar Dejan – konačna

Klašnja Rade – konačna

Kovačević Ljubodrag – konačna

Kolar Zdenko – konačna

Konatarević Jelena – konačna

Konc Jožef – konačna

Korać Nenad – konačna

Kosanović Dušan – konačna

Kostić Dejan – konačna

Kostić Zvonimir – konačna

Kostić Zlatan – konačna

Kostić Zoran – konačna

Kostić Mališa – konačna

Kostić Miloš- konačna

Kostov Pejčev Danijela – konačna

Kostjerčević Dragan – konačna

Košuta Harun – konačna

Krivošija Milan – konačna

Krstivojević Vlada – konačna (17.07.2017.)

Krstivojević Vlada – konačna (04.10.2016.)

Krstić Nenad – konačna

Krstičić Milojka – konačna

Krulj Vladimir – konačna

Kuzmanović Svetlana – konačna

Kumburović Blažo- konačna

Kurilj Branko – konačna

Kurtić Persida – konačna

Kusturica Emir – konačna

L

Lazarević Dejan – postupak po žalbi u toku

Lazarević Žarko – konačna

Lazić Valentina – konačna

Latifi Ali – konačna

Lacković Mila – odluka Odbora – konačna

Lešić Dragan – postupak po žalbi u toku

Lukić Aleksandar – konačna

LJ

 Ljubomirović Ljubiša – konačna

Ljušić Radoš – konačna

M

Mavrić Denis – konačna

Majstorović Miroslav – konačna

Maksimović Bojan – konačna

Maksimović Radomir – konačna

Maletić Milica – konačna

Mandić Jasmina – konačna

Mandić Nebojša – konačna

 Marinković Zvonko-konačna

Marković Dragan – konačna

Marković Dušan – konačna

Marković Ivan – konačna

Marković Jovan – konačna

 Marković Marina – konačna

Marković Miloš – konačna

  Marković Nenad – konačna

Marković Predrag – konačna

Marković Saša – konačna

Marković Stojan – konačna

  Marković Uroš-konačna

Marukić Šerif – konačna

  Marcikić Darinka – konačna

Matijević Branislav – odluka Odbora – konačna

Matić Radojko – konačna

Matović Srđan – konačna

Macura Slobodan – konačna

Mijailović Nenad – konačna

Milanović Dejan – konačna

Milenković Gordana – konačna

Milenković Ljubomir – konačna

Miletić Igor – konačna

Miletić Milisav – konačna

Milković Željko – konačna

 Milić Miloš – konačna

Milivojević Ivica – konačna

Milićević Dragovan – konačna

Milković Miodrag – konačna

Milovanović Dragan – konačna

Milovanović Milan-konačna

Milovanović Miloš – konačna

Milojičić Velibor – konačna

Milošević Dragoslav – konačna

Milošević Željko – konačna

 Milošković Milica – konačna

Milutinović Gordana – konačno

Milutinović Zoran – konačno

Milutinović Mihailo – konačna

Miljaković Miroslav – konačna

Minić Vesna – konačna

Mirković Dejan – konačna (22.5.2020.)

Mirković Dejan – konačna (31.10.2018.)

Mirković Milisav – konačna

Mirković Mira – konačna

Mirović Predrag – konačna

Mirosavljević Zoran – konačna

Mitrović Zorica – konačna

Mitrović Slobodan – konačna

Mitrović Zoran – konačna

Mihailović Mirjana – konačna

Mihaj Kosta – konačna

Mihajlović Ivan – konačna

Mišić Nenad – konačna

Mladenović Borivoje – konačna

Mladenović Kokan – konačna

Mladenović Ljiljana – konačna

Mosić Dragoslav – konačna

Mujković Srđan – konačna

Murgu Aurel – konačna

Murtezić Nusret – konačna

Muškić Jusuf – konačna

N

Nenezić Božidar – konačna

Nikolić Božo – konačna

Goran Nikolić – konačna (16.12.2020)

Nikolić Goran – konačna

Nikolić Goran – konačna

Nikolić Dejan – konačna

Nikolić Dragan – konačna (11.09.2014.)

Nikolić Dragan – konačna (07.11.2016.)

Nikolić Dragan – konačna (27.02.2017.)

Nikolić Dragica – konačna

 Nikolić Dragoljub – konačna

Nikolić Zoran – konačna

Nikolić Ivana – konačna

Nikolić Miroslav – konačna

Nikolov Milisav – konačna

  Nicević Enes – konačna

   Novaković Nevenka – konačna

Novović Vladan – postupak po žalbi u toku

NJ

O

Obradović Boris – konačna

Obradović Zoran – konačna

Obradović Miroslav – konačna

Obrenović Stamenko – konačna

Osmajlić Veselin – konačna

Ostojić Jelena – konačna

P

Pavlović Radoslav – konačna

Pavletović Slobodan – konačna

Pajović Aleksandar – postupak po žalbi u toku

Pandurović Snežana – konačna

Pantić Milorad – konačna

Pantović Zoran – konačna

Paunović Branislav – konačna

Paunović Snežana – konačna

Perišić Zoran – konačna

Peruničić Milica – konačna

Perčević Dragica – odluka Odbora – konačna

Petakov Dejan – konačna

Pete Imre – konačna

Petković Mara – konačno

Petrović Borislav – konačna

Petrović Milosav – konačna

Petrović Sonja – konačna

Pešić Marko – konačna

Pilipović Dragan – konačna

Podunavac Ljubomir – konačna

Poliak Mihal – konačna

Popović Dragana – konačna

Prvulović Milena – konačna

Prćić Vesna – konačna

Puača Aleksandar – odluka Odbora – konačna

Puzović Goran – konačna

Pupovac Milan – konačna

R

Radenović Vučelja – konačna

Radić Darko – postupak po žalbi u toku

  Radivojević Andrija – konačna

Radovanović Vidan – konačna

Radojičić Dragoljub – konačna

Radonjić Jela – konačna

Radosavljević Aleksandar – konačna

Radosavljević Nikola – postupak po žalbi u toku

Rajić Radenko – konačna

Rajković Dejan – konačna

Rajčić Dejan – konačna

Rakić Nedeljko – konačna

Rakić Radivoj –  konačna

 Rakonjac Ljubinko-konačna

Ranisavljević Aleksandar – konačna

Ranković Milan – konačna

 Rapaić Dragan – konačna

Rahić Esad – konačna

Rašitović Kenan – konačna

Rašić Dragana – konačna

Rašić Slobodan – konačna

Repedžić Zoran – konačna

Redžović Muamer – konačna

Ristić Nikola – konačna

Rodić Slavko – konačna

Rosić Vladimir – konačna

S

Savić Dragan – konačno

Savić Dejan – konačna

Savić Živojin – konačna

Savić Radiša – konačna

Sekulić Danijela – konačna

Sekulić Milosav – konačna

Sekulić Saša – konačna

Simić Dragana – konačna

Simović Branko – konačna

Dragoljub Simonović – konačna (09.03.2021.)

Simonović Dragoljub – konačna

Smiljanić Radoslav – konačna

Spasić Boban – konačna

Spasić Milivoje – konačna

Spasić Srećko – konačna

Spaskovski Blagoje – konačna

Spasojević Dragan – konačna

Spirovski Mile – konačna

  Sredić Željko – konačna

Sretenović Miloš – konačna

Stajić Sanja – konačna

Stamenković Branka – konačna

Stanković Zoran – odluka Odbora – konačna

Stanković Milica – postupak po žalbi u toku

Stanković Mitrović Milena – konačna (sa odlukom Odbora i Presudom Upravnog suda)

Stanković Pirović Zdravka – konačna

Stanković Slavica – odluka Odbora – konačna

 Stanković Stanislav – konačna

Stanković Sonja – konačna

Stanković Stojadin – konačna

Stanojević Vesna – konačna

Stanojević Slavoljub – konačna

Stanojević Sunčica – konačna

Stanojković Milan – konačna

Stevanović Milan – konačna

Stevanović Rajko – konačna

Stevanović Stefan – konačna

Stepanov Milorad – konačna

Stjelja Živko – konačna

Stoiljković Rade – odluka Odbora – konačna

Stojanović Milovanović Elizabeta – konačna

Stojanović Saša – konačna

Stojićević Miroslav – konačna

Stojkov Borislav – konačna

Stojković Zoran – konačna

Stojković Rade – konačna

Stojković Slaviša- konačna

Stošić Petar – konačna

Stošić Svetislav – konačna

Subotić Nevena – konačna

Sudžum Dobrivoje – konačna

T

Tanasijević Slavomir – konačna

Tasić Vladimir – konačna

Tasić Miroslav – konačna

Terzić Aleksandar – konačna

Tešanović Radomir – konačna

Timotijević Dragan – konačna

Todorović Vladimir – konačna

Todorović Dejan – konačna

Todorović Zoran – konačna

Todorović Miloš – konačna

Todorović Milica- konačna

Todorović Stevan – konačna

Todorović Trujkić Danijela – odluka Odbora – konačna

Tomić Žaklina – konačna

Tomić Zoran – konačna

Tončev Novica – konačna (09.3.2021)

Tončev Novica – konačna

Tot Barna Elvira – konačna

Tot Godo Valerija – konačna

Tot Ferenc – konačna

Totić Branka – konačna

 Tošanić Miloš – konačna

Tošić Branislav – konačna

Trailović Miroslav – konačna

Trajković Vladimir – konačna

Trajković Svetlana – konačna

Trenkić Srbobran – konačna

 Trifunović Dragana – konačna

Tričković Dejan – konačna

Ć

Ćirović Radojko – konačna

Ćosić Branislav – konačna

Ćulaković Vladan – konačna

Ćurčić Milan – konačna

U

Ugarak Dragoslav – konačna

Umeljić Bojan – konačna

Urošević Zoran – konačna

Urošević Milan – konačna

F

Feher Laslo – konačna

Fijuljanin Muhedin – konačna

Filipović Snežana – konačna

Folgić Ana- konačna

H

Hanić Hasan – konačna

Horn Branka – konačna

Hodžić Esad – konačna

Husarik Jan – konačna

C

Carević Jovica – konačna

Cvetković Marija – konačna

Cvetković Nebojša – konačna

Cvetković Predrag – konačna

Cvijović Ivan – konačna

 Colić Miloš – konačna

Cvrkotić Zoran – konačna

Č

Čelebić Suanita – konačna

Čeman Miroslav – konačna

Čolaković Goran – konačna

Džamić Rodoljub – konačna

 Džekov Đorđe – konačna

Š

Šaletić Tomislav – konačna

Šantić Izudin – konačna

Šahović Omer – Odluka Odbora – konačna

Šašić Mirjana – konačna

 Švonja Branislav – konačna

Šerić Izabela – konačna

Šimpraga Todor – konačna

Šipetić Tatjana – postupak po žalbi u toku

Šljivić Dragoslav – konačna

Šotra Dušan – konačna

Šulović Branislavka – konačna

Šućurović Saša – odluka Odbora – konačna

Šušić Katarina – konačna