Mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje Borislavu Stojkovu

Bogatić – Izbori za odbornike
22/06/2012
Bojnik – Izbori za odbornike
22/06/2012

Mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje Borislavu Stojkovu

print

Agencija za borbu protiv korupcije je izrekla Meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije direktora Republičke agencije za prostorno planiranje, protiv Borislava Stojkova. Proveravajući podatke iz registra funkcionera, Agencija je došla do saznanja da je Borislav Stojkov u toku vršenja javne funkcije direktora RAPP, kao odgovorno lice, zaključivao ugovore o pružanju stručne pomoći na izradi prostornog plana, nakon čega je rešenjima o obrazovanju stručnih timova za pružanje stručne pomoći na izradi ovih planova imenovao sebe za člana rukovodnog tima, a potom je doneo rešenja, kojima je sebi, kao članu rukovodnog tima, utvrđivao određenu novčanu naknadu, čime je sebe doveo u situaciju da javnu funkciju koristi za sticanje imovinske koristi i određenih pogodnosti za sebe.

U postupku je utvrđeno da postoji odnos zavisnosti između javne funkcije direktora RAPP i posla u rukovodnom timu za izradu planskih dokumenata u okviru ove Agencije, koji funkcioner mora da izbegava, tim pre što je u konkretnom slučaju direktor istovremeno i član ovog rukovodnog tima. Koristeći ovlašćenja koje ima u svojstvu direktora RAPP, Stojkov je donošenjem navedenih rešenja omogućavao sebi da obavlja poslove člana rukovodnog tima, čime je pogodovao svojim privatnim interesima jer je na ime izvršenja tih poslova stekao imovinsku korist od 340.000,00 odnosno 450.000,00 dinara. Borislav Stojkov je bio dužan da pismenim putem, obavesti Vladu Republike Srbije i Agenciju za borbu protiv korupcije o postojanju sumnje u sukob interesa koji u konkretnoj situaciji ima, a nije to učinio.

Ovde možete preuzeti rešenje