Мера јавног објављивања препоруке за разрешење Бориславу Стојкову

Богатић – Избори за одборнике
22/06/2012
Бојник – Избори за одборнике
22/06/2012

Мера јавног објављивања препоруке за разрешење Бориславу Стојкову

print

Агенција за борбу против корупције је изрекла Меру јавног објављивања препоруке за разрешење са функције директора Републичке агенције за просторно планирање, против Борислава Стојкова. Проверавајући податке из регистра функционера, Агенција је дошла до сазнања да је Борислав Стојков у току вршења јавне функције директора РАПП, као одговорно лице, закључивао уговоре о пружању стручне помоћи на изради просторног плана, након чега је решењима о образовању стручних тимова за пружање стручне помоћи на изради ових планова именовао себе за члана руководног тима, а потом је донео решења, којима је себи, као члану руководног тима, утврђивао одређену новчану накнаду, чиме је себе довео у ситуацију да јавну функцију користи за стицање имовинске користи и одређених погодности за себе.

У поступку је утврђено да постоји однос зависности између јавне функције директора РАПП и посла у руководном тиму за израду планских докумената у оквиру ове Агенције, који функционер мора да избегава, тим пре што је у конкретном случају директор истовремено и члан овог руководног тима. Користећи овлашћења које има у својству директора РАПП, Стојков је доношењем наведених решења омогућавао себи да обавља послове члана руководног тима, чиме је погодовао својим приватним интересима јер је на име извршења тих послова стекао имовинску корист од 340.000,00 односно 450.000,00 динара. Борислав Стојков је био дужан да писменим путем, обавести Владу Републике Србије и Агенцију за борбу против корупције о постојању сумње у сукоб интереса који у конкретној ситуацији има, а није то учинио.

Овде можете преузети решење