Mera preporuke za razrešenje direktoru KBC „Bežanijska kosa“, Vladimiru Kovčinu

Apatin – Izbori za odbornike
21/06/2012
Rakovica (Beograd) – Izbori za odbornike
21/06/2012

Mera preporuke za razrešenje direktoru KBC „Bežanijska kosa“, Vladimiru Kovčinu

print

Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je direktoru KBC „Bežanijska kosa“, Vladimiru Kovčinu meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa te funkcije. Mera je izrečena zbog toga što je Agencija utvrdila da je Kovčin, koristeći ovlašćenja koje ima u svojstvu direktora Kliničkog centra, omogućavao sebi da obavlja poslove Glavnog istraživača u tom Kliničkom centru, čime je pogodovao svojim privatnim interesima jer je na ime izvršenja tih poslova stekao određenu imovinsku korist, kao i pogodnost da na naučnoistraživačkom planu napreduje, objavljujući što više naučnih radova u oblasti kliničkog ispitivanja lekova.

 

Proveravajući podatke iz registra funkcionera, Agencija je došla do saznanja da je Vladimir Kovčin u toku vršenja javne funkcije direktora KBC „Bežanijska kosa“ kao odgovorno lice zaključio veći broj ugovora o kliničkom istraživanju sa sponzorima tih istraživanja, u kojima je bio određen za Glavnog istraživača. Na osnovu tih ugovora je potom kao Glavni istraživač zaključivao posebne ugovore o delu za naknadu u izvršenom istraživanju.

Agencija je cenila navode iz izjašnjenja Vladimira Kovčina datog u postupku pred Agencijom, ali je našla da isti nisu od uticaja za donošenje drugačije odluke o povredi odredaba Zakona o Agenciji. Naime, Agencija nije prihvatila navode imenovanog da nije podredio javni interes svom privatnom, jer se bavio strukom. Ovo stoga što je imenovani u 11 slučajeva u toku 2010. i 2011. godine ( kao i 5 nakon juna 2009 godine od kada vrši funkciju direktora KBC „Bežanijska kosa“) zaključivao ugovore u kojima je davao saglasnost da on sam bude određen za glavnog istraživača.

Agencija je naročito cenila činjenicu da je imenovani član u Komisiji za stavljanje u promet humanih lekova u Agenciji za lekove i medicinska sredstava, što je uzeto kao prednost imenovanog u odnosu na druge istraživače, uzimajući u obzir nadležnost Agencije za lekove i medicinska sredstva da izdaje dozvole za sprovođenje kliničkih ispitivanja lekova i miedcinskih sredstava, zbog čega nisu prihvaćeni navodi imenovanog da je dobijao određene studije samo zato što je ekspert za navedenu oblast medicinskih nauka.

Vladimir Kovčin je izabran na javnu funkciju direktora KBC „Bežanijska kosa“ 2009. godin od strane Skupštine grada Beograda.

Mera preporuke za razrešenje