Мера препоруке за разрешење директору КБЦ „Бежанијска коса“, Владимиру Ковчину

Апатин – Избори за одборнике
21/06/2012
Раковица (Београд) – Избори за одборнике
21/06/2012

Мера препоруке за разрешење директору КБЦ „Бежанијска коса“, Владимиру Ковчину

print

Агенција за борбу против корупције изрекла је директору КБЦ „Бежанијска коса“, Владимиру Ковчину меру јавног објављивања препоруке за разрешење са те функције. Мера је изречена због тога што је Агенција утврдила да је Ковчин, користећи овлашћења које има у својству директора Клиничког центра, омогућавао себи да обавља послове Главног истраживача у том Клиничком центру, чиме је погодовао својим приватним интересима јер је на име извршења тих послова стекао одређену имовинску корист, као и погодност да на научноистраживачком плану напредује, објављујући што више научних радова у области клиничког испитивања лекова.

 

Проверавајући податке из регистра функционера, Агенција је дошла до сазнања да је Владимир Ковчин у току вршења јавне функције директора КБЦ „Бежанијска коса“ као одговорно лице закључио већи број уговора о клиничком истраживању са спонзорима тих истраживања, у којима је био одређен за Главног истраживача. На основу тих уговора је потом као Главни истраживач закључивао посебне уговоре о делу за накнаду у извршеном истраживању.

Агенција је ценила наводе из изјашњења Владимира Ковчина датог у поступку пред Агенцијом, али је нашла да исти нису од утицаја за доношење другачије одлуке о повреди одредаба Закона о Агенцији. Наиме, Агенција није прихватила наводе именованог да није подредио јавни интерес свом приватном, јер се бавио струком. Ово стога што је именовани у 11 случајева у току 2010. и 2011. године ( као и 5 након јуна 2009 године од када врши функцију директора КБЦ „Бежанијска коса“) закључивао уговоре у којима је давао сагласност да он сам буде одређен за главног истраживача.

Агенција је нарочито ценила чињеницу да је именовани члан у Комисији за стављање у промет хуманих лекова у Агенцији за лекове и медицинска средстава, што је узето као предност именованог у односу на друге истраживаче, узимајући у обзир надлежност Агенције за лекове и медицинска средства да издаје дозволе за спровођење клиничких испитивања лекова и миедцинских средстава, због чега нису прихваћени наводи именованог да је добијао одређене студије само зато што је експерт за наведену област медицинских наука.

Владимир Ковчин је изабран на јавну функцију директора КБЦ „Бежанијска коса“ 2009. годин од стране Скупштине града Београда.

Мера препоруке за разрешење