Агенција изрекла меру препоруке за разрешење директору Института за онкологију Војводине

Нови Сад – Избори за одборнике
27/06/2012
Алумнисти Маршал фонда посетили Агенцију
03/06/2013

Агенција изрекла меру препоруке за разрешење директору Института за онкологију Војводине

print

Агенција за борбу против корупције изрекла је директору Института за онкологију Војводине, др Душану Јовановићу, меру јавног објављивања препоруке за разрешење са ове јавне функцијe.

 

 

У поступку који је Агенција покренула 22. марта ове године, утврђено је да је директор Института за онкологију Војводине поступио супротно одредбама чл. 27. став 2. и 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције, тако што је, уместо издавања потврда о немогућности пружања услуге радиотерапије у року од 30 дана од дана када су се пацијенти јавили са уредним лекарским упутом, омогућио да се на Институту формирају листе чекања за услуге радиотерапије и да се на тако формиране листе чекања преко реда стављају страни држављани и што је омогућио организовање допунског рада на Институту у оквиру којег су пружане услуге радиотерапије, а у циљу стицања користи, што је негативно утицало на извршавање обавеза према осигураницима Републичког завода за здравствено осигурање и запослене који су у оквиру допунског рада пружали услуге радиотерапије изложило прекомерном штетном дејству услова рада, а да није благовремено указао надлежним органима на проблем недостатка апарата за зрачну терапију што је утицало на повећање броја пацијената који чекају на започињање радиотерапијских процедура, на који начин је користио јавну функцију за стицање користи и довео у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне функције.

Приликом одлучивања о мери коју треба изрећи функционеру, Агенција је узела у обзир чињеницу да је функционер током вршења јавне функције учинио повреде закона које се не могу отклонити, па изрицање мере упозорења не би имало своју сврху.

Функционер има право да против овог решења изјави жалбу Одбору Агенције у року од 15 дана од дана пријема.