Mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona Zlatku Dragosavljeviću

Bojnik – Izbori za odbornike
22/06/2012
Bujanovac – Izbori za odbornike
22/06/2012

Mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona Zlatku Dragosavljeviću

print

Postupajući po prijavi, Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je Meru javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona bivšem državnom sekretaru u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Zlatku Dragosavljeviću. Po prestanku javne funkcije, Dragosavljević je imenovan u Odbor direktora kanadske kompanije „ERIN VENTURES INC“, a da prethodno nije tražio saglasnost Agencije, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Funkcioner kome je prestala javna funkcija, dve godine po prestanku funkcije ne može da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja delatnost u vezi sa funkcijom koju je funkcioner vršio, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije. Zakonom je propisano da je funkcioner kome je prestala javna funkcija dužan da pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno poslovne saradnje zatraži saglasnost Agencije, što Zlatko Dragosavljević nije uradio.

Ovde možete preuzeti meru u celosti