Мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона Златку Драгосављевићу

Бојник – Избори за одборнике
22/06/2012
Бујановац – Избори за одборнике
22/06/2012

Мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона Златку Драгосављевићу

print

Поступајући по пријави, Агенција за борбу против корупције изрекла је Меру јавног објављивања одлуке о повреди Закона бившем државном секретару у Mинистарству животне средине, рударства и просторног планирања, Златку Драгосављевићу. По престанку јавне функције, Драгосављевић је именован у Одбор директора канадске компаније „ERIN VENTURES INC“, а да претходно није тражио сагласност Агенције, чиме је поступио супротно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Функционер коме је престала јавна функција, две године по престанку функције не може да заснује радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или међународном организацијом која обавља делатност у вези са функцијом коју је функционер вршио, осим по добијеној сагласности Агенције. Законом је прописано да је функционер коме је престала јавна функција дужан да пре заснивања радног односа, односно пословне сарадње затражи сагласност Агенције, што Златко Драгосављевић није урадио.

Овде можете преузети меру у целости