Меморандуми о сарадњи

Споразум о сарадњи са Институтом друштвених наука, 27. фебруар 2020. године

 Споразум о сарадњи

__________________________________________________________________________________________________________

Споразум о сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом у области борбе против корупције, 30. новембар 2016. године

  Споразум о сарадњи

__________________________________________________________________________________________________________

Споразум о сарадњи са Комисијама за заштиту права у поступцима јавних набавки и заштиту конкуренције, 9. новембар 2016. године

  Споразум о сарадњи

__________________________________________________________________________________________________________

Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду, 7. октобар 2016. године.

  Споразум о сарадњи

__________________________________________________________________________________________________________

Споразум о сарадњи између Управе за јавне набавке и Агенције за борбу против корупције, 2. март 2016. године

pdf_small

Споразум о сарадњи


Меморандум о сарадњи између Државне комисије за спречавање корупције Републике Македоније и Агенције за борбу против корупције Републике Србије, 20. јануар 2016. године

pdf_small  Верзија на српском језику

pdf_small  Верзија на македонском језику

pdf_small  Верзија на енглеском језику

______________________________________________________________________________________________

Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције за борбу против корупције, 30. децембар 2015. године

pdf_smallСпоразум о пословно-техничкој сарадњи

__________________________________________________________________________________________________________

Протокол са Директоратом за међународну правну сарадњу и Европске интеграције Црне Горе о уступању „source code-a“ 23. фебруар 2015. године

pdf_smallПротокол

______________________________________________________________________________________________

Споразум о сарадњи са Управом за трезор, 04. септембар 2014. године

pdf_small Споразум о сарадњи

______________________________________________________________________________________________

Споразум о сарадњи са Факултетом политичких наука Универзитета у Београду, 21. мај 2014. године

pdf_small

Споразум о сарадњи

________________________________________________________________________________________________

Споразум о сарадњи са Управом царина, 20. мај 2014. године

pdf_small

Споразум о сарадњи

______________________________________________________________________________________________

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ закључен између Врховног касационог суда, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Савета за борбу против корупције, Агенције за приватизацију и Агенције за борбу против корупције, мај 2014. године

ПРЕПОРУКЕ И ЗАДАЦИ са првог полугодишњег састанка потписника Меморандума о сарадњи одржаног дана 29. децембра 2014. године

Мишљење о ризицима корупције који уређују поступак приватизације, реорганизације и стечаја – Агенција за борбу против корупције

______________________________________________________________________________________________

Споразум са Криминалистичко – полицијском академијом  о пословној и образовној сарадњи, 14. мај 2014. године

pdf_small   Споразум о пословно образовној сарадњи

_____________________________________________________________________________________________

Споразум са Пореском управом  о пословно техничкој сарадњи, 13. март 2014. године

pdf_small

Споразум о пословно техничкој сарадњи

______________________________________________________________________________________________

Уговор са Агенцијом за привредне регистре о преузимању података путем веб сервиса, 12. децембар 2013. године

pdf_smallУговор

______________________________________________________________________________________________

Споразум са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду о дугорочној сарадњи, 8 новембар 2013. године

pdf_small

Споразум о сарадњи

______________________________________________________________________________________________

Споразум са Управом за спречавање прања новца о пословно техничкој сарадњи, 11. септембар 2013. године

pdf_smallСпоразум о пословно техничкој сарадњи

______________________________________________________________________________________________

Протокол са Републичким геодетским заводом о пословно техничкој сарадњи, 20. јул 2012. године

pdf_small Протокол

______________________________________________________________________________________________