Потписан Протокол о пословно-техничкој сарадњи између Републичког геодетског завода и Агенције за борбу против корупције

Нови Бечеј – Избори за одборнике
21/06/2012
Врачар (Београд) – Избори за одборнике
21/06/2012

Потписан Протокол о пословно-техничкој сарадњи између Републичког геодетског завода и Агенције за борбу против корупције

print

Републички геодетски завод и Агенција за борбу против корупције потписали су Протокол о пословно-техничкој сарадњи којим ће Агенцији бити омогућен увид у електронску базу података катастра непокретности. Тиме што Агенција има могућност да користи веб апликације Републичког завода олакшава се и убрзава поступак контроле имовинских извештаја функционера у том делу.

Потписници овог протокола изражавају велико задовољство што ће међусобна сарадња допринети бољем, квалитетнијем и бржем решавању предмета из своје надлежности, а што је и основни циљ овог протокола.

Републички геодетски завод је државна организација у чијој су надлежности државни премер, основни геодетски радови, катастар непокретности, катастар водова као и други послови дефинисани законом. Републички геодетски завод је институција одговорна за израду, одржавање и дистрибуцију референтних геопросторних података на територији Републике Србије и има водећу улогу у развоју националне геоинформационе политике.