„Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“

Knić – Izbori za odbornike
22/06/2012
Knjaževac – Izbori za odbornike
22/06/2012

„Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“

Seminar
print

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije je započelo ciklus seminara pod nazivom Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji. Seminari su namenjeni studentima osnovnih i master studija, kao i diplomcima koji su konkurisali na prethodna tri konkursa za stažiranje u Agenciji, a, nažalost, nisu primljeni.
Foto galerija
I seminar 7 – 9. 11. 2012.
II seminar 14 – 16. 11. 2012.
III seminar 21 – 23. 11. 2012.
IV seminar 28 – 30. novembar 2012.

Cilj seminara je da proširi znanja mladih o mandatu i nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije, ali i da ih osnaži veštinama za etičko delovanje u budućem profesionalnom i privatnom životu.

Prvi seminar održan je od 7. do 9. novembra 2012, a termini za ostala tri su:

14 – 16. novembar 2012.
21 – 23. novembar 2012.
28 – 30. novembar 2012.