Međunarodni dan borbe protiv korupcije 2014

U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru
24/02/2015
Koordinacioni sastanak sa OCD
25/02/2015

Međunarodni dan borbe protiv korupcije 2014

print
IMG_2596 P1200734 P1200741 P1200751 P1200756 P12007460