Međunarodna antikorupcijska saradnja

Drugi javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje
01/04/2019
Srbija napredovala u ispunjavanju preporuka GRECO
02/04/2019

Međunarodna antikorupcijska saradnja

print
Predstavnici Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga borave u dvodnevnoj poseti Agenciji, sa ciljem razmene iskustava u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije, kao i razvijanja programa za jačanje kapaciteta zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije. Saradnja dveju institucija uspostavljena je prošle godine, nakon sastanka direktora Agencije Dragana Sikimića i komesara Nezavisne komisije Simona Peha.

Nezavisna komisija za borbu protiv korupcije Hong Konga osnovana je 1974. godine i njene antikorupcijske aktivnosti usmerene su na zakonsko suzbijanje korupcije, prevenciju i podizanje antikorupcijske svesti građana („obrazovanje zajednice“), „sa kontinuiranom odlučnošću da štiti ključne vrednosti Hong Konga“. Nezavisna komisija sastavljena je od 3 sektora – Sektor za operacije, Sektor za prevenciju korupcije i Sektor za odnose sa „zajednicom“ (građanima). Zahvaljujući rezultatima ove Komisije Hong Kong je decenijama međunarodno priznat kao jedna od „najčistijih“ metropola, kad je reč o korupciji.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić izrazio je veliko zadovoljstvo zbog uspostavljanja i produbljivanja saradnje sa kolegama iz Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga koja, sa svojim četrdesetpetogodišnjim iskustvom u suzbijanju korupcije, spada u red najuspešnijih antikorupcijskih institucija u svetu.

– Tehnološki napredak i globalizacija otvorili su velike mogućnosti za transregionalne i šire internacionalne koruptivne aktivnosti. Stoga je neophodno jačanje strateških partnerstava na globalnom nivou radi što uspešnije borbe protiv korupcije u svetu. Izgradnja međunarodnog razumevanja i jačanje međunarodne saradnje od suštinskog je značaja za uspešniju borbu protiv korupcije. Ostvarena saradnja sa kolegama iz Hong Konga za nas je ne samo značajna podrška, već i veliki podstrek za još veće uspehe u daljem radu. – zaključio je direktor Sikimić.