Mишљењe о процени ризика корупције у одредбама нове верзије Нацрта закона о уџбеницима

Саопштење Агенције поводом нетачних навода у недељнику НИН
06/02/2018
Став Агенције о предмету ректора Арсенијевића
13/02/2018

Mишљењe о процени ризика корупције у одредбама нове верзије Нацрта закона о уџбеницима

print

Нова верзија Нацрта закона не доноси потребна побољшања у погледу низа питања на које је Агенција указивала у више наврата, а који се поред осталог односе на сукоб интереса; избор и праћење уџбеника, те недостатак критеријума за одлучивање. На пример, предложена решења која се тичу управљања сукобом интереса заснивају се, као и у претходној верзији Нацрта и важећем Закону, на потписивању изјава лица о одсуству сукоба интереса, уместо да се законским одредбама детаљније уреди поступак, одлучивање поводом пријаве да је лице које учествује у поступку давања стручне оцене, стручног мишљења, односно експертског мишљења у сукобу интереса, те пропишу одговарајуће санкције у случају да се то утврди.

Имајући у виду раније примере злоупотреба приликом избора уџбеника, значајно је што је Нацртом, слично као и у важећом Закону, забрањено издавачима да предшколској установи, школи или запосленима у овим установама учине донацију, поклон и репрезентацију. Међутим, ни нова верзија Нацрта закона не прецизира шта се сматра донацијом, поклоном или репрезентацијом, док посебан проблем представља чињеница да, за разлику од важећег Закона, не постоји ближа дефиниција представљања уџбеника и репрезентације мале вредности, који су, према предложеном решењу, дозвољени.

Поред поменутих недостатака, поједине одредбе нове верзије Нацрта закона садрже и друге ризике корупције, као што су употреба непрецизних формулација и давање широких дискреционих овлашћења органима јавне власти.

Агенција за борбу против корупције сматра да је отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције неопходно за адекватно уређење ове области и превазилажење проблема који су се до сада јављали у пракси.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству просвете, науке и технолошког развоја можете преузети овде.