Листа вредновања и рангирања пројеката које су организације цивилног друштва поднеле на јавни конкурс

Посета амбасадора Украјине Агенцији за борбу против корупције
18/06/2018
Консултативна радионица са представницима GOPAC и независним институцијама
20/06/2018

Листа вредновања и рангирања пројеката које су организације цивилног друштва поднеле на јавни конкурс

print
Агенција за борбу против корупције је 30. априла расписала јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва (ОЦД) за спровођење пројеката који имају за циљ да подрже развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада јединица локалних самоуправа са циљем да се унапреди борба против корупције. На конкурс је пристигло укупно седам предлога пројеката. Конкурсна комисија је на основу унапред дефинисаних критеријума извршила оцењивање пројеката и утврдила листу вредновања и рангирања. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања и право да изјаве приговор у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Записник са састанка 06.06.2018. године
Записник са састанка 18.06.2018. године
Листа вредновања и рангирања пројеката