Lista o postojanju odgovornosti za odmazdu prema uzbunjivačima

Foto_Centar
Za društvene promene potrebna je promena na ličnom nivou
05/12/2013
Profesor Branko Lubarda ponovo predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
16/04/2014

Lista o postojanju odgovornosti za odmazdu prema uzbunjivačima

print
Agencija za borbu protiv korupcije javno objavljuje naziv organa javne vlasti i ime rukovodioca koji je odgovoran za odmazdu prema uzbunjivačima.

Godišnja lista o postojanju odgovornosti za odmazdu prema uzbunjivačima.