Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета

print
Агенција за борбу против корупције је 19. фебруара расписала јавни позив за извођача за спровођење тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору. На јавни позив пријаву је послао један кандидат. Комисија за избор извођача је на основу унапред дефинисаних критеријума извршила оцењивање пријава и формирала Листу бодовања. У складу са Одлуком о расписивању јавног позива за извођача за спровођење тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору, кандидат има право да изјави приговор на Листу бодовања у року од три дана од њеног објављивања, а Комисија ће упутити одговор кандидату у року од осам дана.