Krivična prijava protiv gradonačelnika Novog Sada i članova Gradskog veća

Žitište – Izbori za odbornike
20/06/2012
Žitorađa – Izbori za odbornike
20/06/2012

Krivična prijava protiv gradonačelnika Novog Sada i članova Gradskog veća

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Novog Sada, Igora Pavličića i članova Gradskog veća. Prijava je podneta zbog osnovane sumnje da su od dana stupanja na dužnost službenih, i odgovornih lica Grada Novog Sada zloupotrebili svoj položaj i ovlašćenja i time naneli višemilionsku štetu Gradu Novom Sadu, preduzeću ATP „Vojvodina“ iz Novog Sada i Iliji Deviću kupcu i većinskom vlasniku društvenog kapitala istog preduzeća i manjinskim akcionarima.

Agencija za privatizaciju je 30.07.2004. godine, zaključila ugovor sa Ilijom Devićem o prodaji društvenog kapitala „ATP Vojvodina“ metodom javne aukcije. Nakon zaključivanja ugovora kupac je pristupio realizaciji ugovornih obaveza koje se odnose na izmirivanje dospelih rata, socijalnog programa i investicionih ulaganja. U skladu sa Generalnim urbanističkim planom i svim neophodnim odlukama i zaključcima Grad Novi Sad je 08.05.2006. godine, sklopio ugovor sa „ATP Vojvodina“ kojim se obavezao da će za novoizgrađeni objekat (novu autobusku stanicu) obezbediti uslove za rad u međumesnom saobraćaju po međunarodnim standardima i da nakon dobijanja upotrebne dozvole preusmeri međumesni saobraćaj na novoizgrađenu autobusku stanicu. Iz spisa predmeta nesporno je da je investitor ispunio sve svoje ugovorom propisane obaveze, a da Grad Novi Sad neizvršavanje svojih ugovorom utvrđenih obaveza pravda sudskim postupkom koji se vodi pred Privrednim sudom za naknadu štete koja je upravo nastala neizvršavanjem ugovornih obaveza. Od dana kada je tužilac izgradio i dobio upotrebnu dozvolu za novu autobusku stanicu, Grad Novi Sad suprotno svojim odlukama nije regulisao i sproveo prigradske odlaske i dolaske na lokaciju stare autobuske stanice, čime je načinio konkretnu štetu, koja prema presudi Privrednog Apelacionog suda u Beogradu, iznosi 388.858.845,83 dinara (četiri miliona eura) i to samo za prva 4 meseca koliko autobuska stanica nije radila, dok danas ta šteta za kupca i preduzeće iznosi preko 100.000.000 eura.

Grad Novi Sad, kao osnivač gradskog saobraćajnog preduzeća, mogao je i morao preko organa upravljanja isto javno preduzeće obavezati na poštovanje odluka Grada u cilju izbegavanja štete i nesporazuma, a nije izvršio ugovorom utvrđene obaveze i odluke koje je donosio.

Odgovorima koje je dostavio na pisani zahtev Agencije, Gradonačelnik Novog Sada je nedvosmisleno potvrdio da su sve odluke i potpisani ugovor pravno valjani i da nije pokrenut bilo kakav postupak za poništenje i izmene odluka.

Prijava protiv gradonačelnika i članova gradskog veća Novog sada jedan je od najobimnijih i komplikovanijih slučajeva koji Agencija za borbu protiv korupcije ispituje od samog osnivanja.

Podsećamo da je po istim navodima Privredni apelacioni sud iz Beograda 2010. godine presudio u korist ATP „Vojvodina“.