“Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji” – iskustva Agencije

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije
11/10/2021
Pokrajinski funkcioneri pratili obuku u organizaciji Agencije
18/10/2021

“Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji” – iskustva Agencije

print
Na konferenciji “Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji”, koju je organizovala nevladina organizacija “Transparentnost Srbija”, učestvovali su predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije: pomoćnica direktora Verka Atanasković i načelnik Odeljenja za pravne poslove i zastupanje Goran Roganović. Tom prilikom panelisti su pohvalili procenu rizika od korupcije u propisima i preporuke koje je kroz mišljenje ministarstvima dostavila Agencija.

Pojedini učesnici su primetili da pojedii nacrti zakona nisu dostavljani Agenciji na mišljenje, a trebalo je, kao i da pojedina ministarstva ne znaju za obavezu koju imaju po Zakonu o sprečavanju korupcije koji je u primeni od 01. septembra prošle godine. Takva obaveza postoji kada se pripremaju zakoni u oblastima „od posebnog rizika“: zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija. Agencija u operativnom smislu preduzima sve kako bi organi državne uprave bili upoznati sa svojom obavezom dostavljanja nacrta zakona na mišljenje, pa je tako u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i uz pomoć međunarodne ekspertkinje izradila i Metodologiju za procenu rizika od korupcije u propisima.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati istraživanja primene Zakona o lobiranju u institucijama za koje se može očekivati da najčešće mogu biti izloženi lobiranju – Vladi Srbije i ministarstvima, Narodnoj skupštini i kod Predsednika Republike i zaključeno da postoji prostor za značajno unapređenje ove oblasti. U skladu sa tim Agencija će i dalje, kontinuiranim obukama javnih funkcionera i službenika, doprinositi prepoznavanju potencijalnih lobističkih aktivnosti i poštovanju predviđenih zakonskih normi.