“Коруптивни ризици у прописима и лобирање у Србији” – искуства Агенције

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције за спречавање корупције
11/10/2021
Покрајински функционери пратили обуку у организацији Агенције
18/10/2021

“Коруптивни ризици у прописима и лобирање у Србији” – искуства Агенције

print
На конференцији “Коруптивни ризици у прописима и лобирање у Србији”, коју је организовала невладина организација “Транспарентност Србија”, учествовали су представници Агенције за спречавање корупције: помоћница директора Верка Атанасковић и начелник Одељења за правне послове и заступање Горан Рогановић. Том приликом панелисти су похвалили процену ризика од корупције у прописима и препоруке које је кроз мишљење министарствима доставила Агенција.

Поједини учесници су приметили да поједии нацрти закона нису достављани Агенцији на мишљење, а требало је, као и да поједина министарства не знају за обавезу коју имају по Закону о спречавању корупције који је у примени од 01. септембра прошле године. Таква обавеза постоји када се припремају закони у областима „од посебног ризика“: здравство, порези, царине, образовање, локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција. Агенција у оперативном смислу предузима све како би органи државне управе били упознати са својом обавезом достављања нацрта закона на мишљење, па је тако у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и уз помоћ међународне експерткиње израдила и Методологију за процену ризика од корупције у прописима.

На конференцији су представљени и резултати истраживања примене Закона о лобирању у институцијама за које се може очекивати да најчешће могу бити изложени лобирању – Влади Србије и министарствима, Народној скупштини и код Председника Републике и закључено да постоји простор за значајно унапређење ове области. У складу са тим Агенција ће и даље, континуираним обукама јавних функционера и службеника, доприносити препознавању потенцијалних лобистичких активности и поштовању предвиђених законских норми.