Координациони састанак у Агенцији за борбу против корупције

Велико Градиште – Избори за одборнике
22/06/2012
Власотинце – Избори за одборнике
22/06/2012

Координациони састанак у Агенцији за борбу против корупције

print

У складу са надлежностима које има по Закону, Агенција за борбу против корупције реализоваће данас координациони састанак са представницима Народне скупштине, Владе РС, Јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, Пореске полиција, Управе за спречавање прања новца, Државне ревизорске институције, Касационог суда, Агенције за привредне регистре, Народна банка Србије, Савета за борбу против корупције, Управе царина, повереником за информације од јавног значаја, заштитником грађана, и другим релевантним институцијама.

Циљ састанка је организовање координације рада државних органа у борби против корупције и побољшање ефикасности сарадње истих у припреми прописа у области борбе против корупције.

На иницијалном састанку највиши руководиоци договориће се око детаља рада и динамике састанака и сарадње, а у зависности од теме будућих састанака, из ових институција биће делегирани представници који непосредно раде на договореним темама.