Координациони састанак са организацијама цивилног друштва

Агенција на регионалној конференцији о превенцији корупције
18/11/2014
Одржан трећи тренинг за тренере у Нишу
01/12/2014

Координациони састанак са организацијама цивилног друштва

print

DSCN1467Агенција за борбу против корупције одржала је Координациони састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) у сарадњи са Владином Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, 19. новембра у Палати „Србија“.

На састанку је о моделима укључивања ОЦД у креирање јавних политика говорила Милена Бановић из Владине канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, која је уједно представила и Смернице за укључивање ОЦД у процес доношења прописа. О моделу учешћа ОЦД у праћењу примене јавних политика говорио је Милош Мојсиловић, из Агенције за борбу против корупције, који је представио пример Агенције која је позвала ОЦД да учествују у изради алтернативног извештаја о примени Националне стратегије за борбу против корупције. Поред тога, представио је и предстојеће активности везане за меру из Акциог плана које се тичу израде локалних антикорупцијских планова (ЛАП) и могућности укључивања ОЦД у процес израде, односно примене ових планова.

Представници организација цивилног друштва учествовали су и у дискусији о питањима умрежавања организација које се баве пројектима борбе против корупције, о интегритету ОЦД које учествују у тим пројектима, о размени добрих пракси и других информација, као и о другим темама везаним за проблем корупције у друштву.

Представници 20 организација цивилног друштва позвани су да информације о овом догађају проследе путем својих мрежа и другим организацијама, као и да се укључе у даљу комуникацију и размену информација и добрих пракси са Агенцијом за борбу против корупције, а посебно у процесу припреме наредног координационог састанка, али и других предстојећих активности.

Координациони састанци представљају меру из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције од 2013. до 2018. године.

Аудио запис

Фото галерија