Контрола имовине и прихода јавних функционера: 3 кривичне пријаве, 72 захтева за покретање прекршајног поступка и 140 мера

Истраживања и анализе
27/06/2012
Иницијатива за усклађивање Уредбе са Законом о државном премеру и катастру
07/06/2013

Контрола имовине и прихода јавних функционера: 3 кривичне пријаве, 72 захтева за покретање прекршајног поступка и 140 мера

print

Од почетка 2013. године, Агенција за борбу против корупције је, у обављању послова из своје надлежности који се односе на регистар функционера, регистар имовине и прихода функционера, као и евиденцију јавних набавки, покренула 197 поступака. Изречена је једна мера препоруке за разрешење и 139 мера упозорења, а надлежним прекршајним судовима поднето је 72 захтева за покретање прекршајног поступка.

Највећи број, укупно 69 захтева за покретање прекршајног поступка, односи се на функционере који нису поднели извештај о имовини и приходима у законом прописаном року. Због непреношења управљачких права Агенција је поднела два захтева, док је у једном случају функционер пропустио да у законом прописаном року обавести Агенцију о учешћу у поступку јавне набавке.

У спроведеним поступцима Агенција за борбу против корупције изрекла је

  • 7 мера упозорења због непреношења управљачких права за време вршења јавне функције у законом прописаном року (члан 35);
  • 2 мере упозорења због необавештавања Агенције о учешћу у поступку јавне набавке у законом прописаном року (члан 36);
  • 17 мера упозорења одговорном лицу у органу у коме функционер врши јавну функцију због необавештавања Агенције у законом прописаном року да је функционер ступио на функцију, односно да му је функција престала (члан 43, став 1);
  • 103 мере упозорења због неподношења извештаја о имовини и приходима по ступању на јавну функцију (члан 43, став 2);
  • 10 мера упозорења због неподношења извештаја о имовини и приходима по престанку јавне функције (члан 43, став 4);
  • 1 меру препоруке за разрешење због непреношења управљачких права за време вршења јавне функције ни по изреченој мери упозорења (члан 35).

У 2013. години Агенција за борбу против корупције поднела је и три кривичне пријаве, због основане сумње да функционер није пријавио имовину Агенцији или је дао лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини (члан 72). Одељењу за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва у Београду поднете су кривичне пријаве против Живојина Вулетића, члана управног одбора ЈП „Електопривреда Србије“ (7. марта), Жике Стојановића, директора Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу (26. марта) и Јелене Триван, народне посланице (22. маја).

Агенција је Републичком јавном тужилаштву поднела и пет извештаја због постојања основа сумње да су други функционери, чија је имовина била предмет провера, извршили друго кривично дело предвиђено Кривичним закоником или другим прописима.