Контрола имовине и прихода јавних функционера у 2013: 7 кривичних пријава, 128 захтева за покретање прекршајног поступка и 204 мере

Покрет за демократски прогрес ПДП
13/09/2012
Годишњи извештај 2011. ПДП
13/09/2012

Контрола имовине и прихода јавних функционера у 2013: 7 кривичних пријава, 128 захтева за покретање прекршајног поступка и 204 мере

print

Од почетка јуна Агенција за борбу против корупције је, у обављању послова из своје надлежности који се односе на регистар функционера, регистар имовине и прихода функционера, као и евиденцију јавних набавки, покренула 85 нових поступака. Изречене су 3 мере препоруке за разрешење, 62 мере упозорења, а надлежним прекршајним судовима поднето је 57 захтева за покретање прекршајног поступка.

У 2013. години Агенција је покренула укупно 283 поступка. Највећи број, 182 односи се на функционере који нису поднели извештај о имовини и приходима у законом прописаном року. Због непреношења управљачких права Агенција је поднела 38 захтева, док је у 3 случаја функционер пропустио да у законом прописаном року обавести Агенцију о учешћу у поступку јавне набавке. Такође, 30 поступака покренуто је против одговорних лица у органу због необавештавања Агенције у законском року да је функционер ступио, односно да је престао са обављањем јавне функције.

У спроведеним поступцима Агенција за борбу против корупције изрекла је:

  • 14 мера упозорења због непреношења управљачких права за време вршења јавне функције у законом прописаном року (члан 35) а од тога 8 у последња три месеца;
  • 2 мере упозорења због необавештавања Агенције у поступку јавне набавке у законом прописаном року (члан 36);
  • 23 мере упозорења одговорном лицу у органу у коме функционер врши јавну функцију због необавештавања Агенције у законом прописаном року да је функционер ступио на функцију, односно да му је функција престала (члан 43, став 1) а од тога 6 у последња три месеца;
  • 145 мера упозорења (члан 43, став 2) а од тога 44 у последња три месеца;
  • 16 мера упозорења по престанку јавне функције (члан 43, став 4) а од тога 6 у последња три месеца и
  • 4 мере препоруке за разрешење због непреношења управљачких права за време вршења јавне функције ни по изреченој мери упозорења (члан 35) а од тога 3 у последња три месеца

Агенција за борбу против корупције поднела је 4 нове кривичне пријаве, због основане сумње да функционер није пријавио имовину Агенцији или је дао лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини (члан 72). Одељењу за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва у Београду поднете су кривичне пријаве против бивших посланика Народне скупштине Момчила Дувњака (4. јула) и Радослава Мојсиловића (4. јула), Татјане Матијаш члана Управног одбора компаније Дунав осигурање а.д. (26. јула) и Дејана Чокића председника градске општине Младеновац (30. јула).

Такође, због кршења члана 72, Агенција је до јуна 2013. године поднела три кривичне пријаве Одељењу за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва у Београду против Живојина Вулетића, члана управног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ (7. марта), Жике Стојановића, директора Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу (26. марта) и Јелене Триван, народне посланице (22. маја).

Републичком јавном тужилаштву, односно другим државним органима поднето је 7 извештаја, од чега су 2 у последња три месеца због постојања основа сумње да су други функционери, чија је имовина била предмет провера, извршили друго кривично дело предвиђено Кривичним закоником или другим прописима.