Kontrola izveštaja o troškovima u izbornoj kampanji

Smederevska Palanka – Izbori za odbornike
22/06/2012
Soko Banja – Izbori za odbornike
22/06/2012

Kontrola izveštaja o troškovima u izbornoj kampanji

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je još 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja izveštaja o finansiranju kampanje za izbore održane u maju, što do sada ukupno čini 62 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka na nivou gradova. U pripremi je još 18 zahteva koje će narednih sedmica biti podnete prekršajnom sudu. Takođe, u pripremi su i zahtevi za podnošenje prekršajnih postupaka protiv političkih subjekata koji nisu dostavili izveštaje o troškovima izborne kampanje na lokalnom nivou.

U pogledu sadržinske kontrole izveštaja o troškovima izborne kampanje, Agencija trenutno radi na ukrštanju podataka dobijenih od medijskih kuća, marketinških agencija, autoprevoznika i drugih subjekata, dok se saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike i PIO fondom uspostavlja. Nakon ukrštanja i prikupljanja svih nephodnih podataka za analizu, Agencija će do kraja meseca predstaviti izveštaje na osnovu kojih će biti moguće utvrditi da li postoji sumnja da su u pojedinim izveštajima predstavljeni lažni podaci.

Agencija takođe ukazuje na to da je, nakon podnošenja zahteva prekršajnim sudovima, povećan broj poziva stručnoj službi od strane predstavnika političkih stranaka koji traže dodatne informacije u vezi sa postupcima. Pojedini pozivi graniče se sa pokušajem vršenja pritiska na rad. Agencija upozorava da će protiv svih predstavnika političkih stranaka, koji pravo da se obaveštavaju o toku postupka budu pokušali da iskoriste u svrhu pritiska na rad, pokrenuti postupke u skladu sa zakonom i da će javnost o tome biti detaljno obaveštena.

spisak 23 politička subjekata protiv kojih su podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka