Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“

Plan integriteta u finalu izbora za nagradu Ujedinjenih nacija za javnu upravu za 2018. godinu
02/07/2018
Preporuke o međunarodnoj saradnji u oblasti kontrole imovine u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
09/07/2018

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“

print

Preporuke Tvining eksperata za unapređenje saradnje između Agencije za borbu protiv korupcije i organizacija civilnog društva predstavljene su na konsultativnom sastanku sa predstavnicima organizacija civilnog društva, koji je održan u EU Info centru, u okviru Tvining projekta Prevencija i borba protiv korupcije“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Transparentnosti Srbija, Centra za slobodne izbore i demokratiju, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Pištaljke. Izradi izveštaja sa preporukama prethodile su konsultacije sa zaposlenima u Agenciji, kao i predstavnicima Transparentnosti Srbija, Centra za slobodne izbore i demokratiju, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Pištaljke, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost i Biroa za društvena istraživanja. Preporuke se, između ostalog, odnose na projekte organizacija civilnog društva, koje podržava Agencija za borbu protiv korupcije; izveštaje, koje objavljuje Agencija za borbu protiv korupcije, kao i mogućnosti unapređenja zajedničkih inicijativa Agencije i organizacija civilnog društva u oblasti borbe protiv korupcije.

Od jula 2016. godine Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi dvogodišnji Tvining projekat sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije, Ministarstvom pravde i Višom školom za pravosuđe Republike Italije, kao i Glavnim tužilaštvom Kraljevine Španije. Projekat finansira Evropska unija u vrednosti od dva miliona evra.

Consultative meeting with civil society organizations

within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“

 

Recommendations of Twinning experts for improvement of cooperation between the Anti-Corruption Agency and civil society organizations were presented at the consultative meeting with the representatives of the civil society organizations, held in the EU Info Centre within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“. The meeting was attended by the representatives of Transparency Serbia, Centre for Free Elections and Democracy, Belgrade Centre for Security Policy and Pištaljka. Drafting report with the respective recommendations derived from the previous consultations with the Anti-Corruption Agency’s staff and representatives of Transparency Serbia, Centre for Free Elections and Democracy, Belgrade Centre for Security Policy, Pištaljka, Centre for Research, Transparency and Accountability as well as Bureau for Social Research. Recommendations pertain, inter alia, to projects for civil society organizations, supported by the Anti-Corruption Agency; reports, published by the Anti-Corruption Agency as well as possibilities of bolstering joint initiatives of the Agency and civil society organizations in combating corruption.

As of July 2016, the Anti-Corruption Agency has been implementing two-year Twinning Project with the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School for Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. The Project is funded by the European Union in the amount of two million euro.