Одржан консултативни састанак и радионица са представницима ОЦД и медија

Консултативни састанак и радионица са представницима ОЦД и медија
26/10/2020
Приручник за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција
03/11/2020

Одржан консултативни састанак и радионица са представницима ОЦД и медија

print
У оквиру интензивирања сарадње са организацијама цивилног друштва и медија, Агенција за спречавање корупције одржала је 29. октобра консултативни састанак и радионицу, чији је циљ био упознавање са најважнијим новинама које је донео Закон о спречавању корупције у области сукоба интереса и провере имовине и прихода функционера, који је у примени од 1. септембра ове године.

На састанку се, осим о законским новинама, разговарало и о унапређењу сарадње са цивилним друштвом и медија, ради што успешније превенције корупције и подршке пројектима, иницијативама и проактивном деловању грађанског друштва и медија.

У наредном периоду Агенција ће бити посвећена проширењу сарадње у смислу интензивнијих и редовних консултација са представницима цивилног друштва, лакше и брже доступности информација, одржавања округлих столова, обука, семинара, као и наставка доделе средстава за спровођење пројеката из области спречавања корупције.

У складу са епидемиолошким условима, Агенција ће у наредном периоду организовати више оваквих састанака, покушавајући да унапредимо сарадњу са што већим бројем организација цивилног друштва и других партнера у спровођењу стратегије укључивања најширих слојева друштва у спречавање корупције.

Планирано је да се почетком следеће године распише нови јавни конкурс за доделу средстава за спровођење пројеката из области спречавања корупције, са врло транспарентним правилима учешћа за све организације цивилног друштва чији се циљеви остварују у области превенције корупције. Агенција ће им кроз тај конкурс пружити финансијску, али и сваку другу врсту подршке за реализацију пројектних активности, којима ће битно утицати да се на локалном, али и на националном нивоу препознају ризици од коруптивних радњи, заштити јавни интерес и јавна добра и да се смање потенцијалне могућности за настанак корупције.