Evidencije o poklonima funkcionera za 2019.
01/06/2020
Agencija za borbu protiv korupcije uložiće prigovor na izveštaj o preliminarnim nalazima i zaključcima parlamentarnih izbora međunarodne posmatračke misije ENEMO
04/06/2020

Konkurs za dodelu sredstava OCD

print
Agencija za borbu protiv korupcije objavila je danas Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za projekat kome će po unapred definisanim kriterijumima biti dodeljeno 1.440 000, 00 dinara.
Kontinuirana podrška, koju Agencija od svog osnivanja pruža nevladinom sektoru, potvrđuje strateško partnerstvo sa udruženjima građana posvećenim suzbijanju korupcije u društvu.
Ovaj, 11. po redu Konkurs, objavljuje se uoči početka primene novog Zakona o sprečavanju korupcije, kojim će nakon decenije postojanja i rada Agencija usaglasiti nadležnosti sa svojim nazivom.
Pozivamo sve organizacije civilnog društva, koje ispunjavaju uslove konkursa da se odazovu pozivu i kandiduju svoje projekte.