Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

Novi Pazar – Izbori za odbornike
22/06/2012
Obrenovac – Izbori za odbornike
22/06/2012

Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

print

Raspisan je Javni konkurs za odabir organizacija civilnog društva za učešće u programu „Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija“. Konkurs je otvoren od 25. decembra 2012. do 21. januara 2013. godine. Konkurs je javan i objavljuje se na internet prezentacijama Agencije (www.acas.rs) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (www.undp.org) sa kojih se mogu preuzeti smernice za podnosioce predloga projekata i formulari za predlog i budžet projekta.

Uputstvo za konkurisanje i formulari za predlog projekta i budžet