Млади истраживач: ангажовање младих у Србији у борби против корупције уз помоћ истраживачког новинарства и друштвених медија

Нови Пазар – Избори за одборнике
22/06/2012
Обреновац – Избори за одборнике
22/06/2012

Млади истраживач: ангажовање младих у Србији у борби против корупције уз помоћ истраживачког новинарства и друштвених медија

print

Расписан је Јавни конкурс за одабир организација цивилног друштва за учешће у програму „Млади истраживач: ангажовање младих у Србији у борби против корупције уз помоћ истраживачког новинарства и друштвених медија“. Конкурс је отворен од 25. децембра 2012. до 21. јануара 2013. године. Конкурс је јаван и објављује се на интернет презентацијама Агенције (www.acas.rs) и Програма Уједињених нација за развој у Србији (www.undp.org) са којих се могу преузети смернице за подносиоце предлога пројеката и формулари за предлог и буџет пројекта.

Упутство за конкурисање и формулари за предлог пројекта и буџет