Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Zrenjanin – Izbori za odbornike
20/06/2012
Ivanjica – Izbori za odbornike
20/06/2012

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

print

Agencija za borbu protiv korupcije na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (Sl. glasnik RS, br.97/2008 i 53/2010), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (Sl. glasnik RS, br. 101/2011) donosi

O D L U K U

o sprovođenju konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata jačanja kapaciteta društva u borbi protiv korupcije u 2012. godini.

Smernice za konkurisanje

Formulari

Izjava partnera projekta