Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва

Зрењанин – Избори за одборнике
20/06/2012
Ивањица – Избори за одборнике
20/06/2012

Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва

print

Агенција за борбу против корупције на основу члана 15. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције (Сл. гласник РС, бр.97/2008 и 53/2010), члана 7. Законa о буџету Републике Србије за 2012. годину (Сл. гласник РС, бр. 101/2011) доноси

О Д Л У К У

о спровођењу конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројекaта јачања капацитета друштва у борби против корупције у 2012. години.

Смернице за конкурисање

Формулари

Изјава партнера пројекта