РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Кладово – Избори за одборника
20/06/2012
Ковачица – Избори за одборнике
20/06/2012

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

print
Конкурсна комисија донела је одлуку о бодовној ранг-листи након спроведеног конкурса за доделу средстава пројектима организација цивилног друштва.

Подносиоци чији су предлози пројеката били оцењивани могу да уложе жалбу/примедбу на ранг-листу у року од 3 радна дана од дана објављивања бодовне ранг-листе на интернет презентацији Агенције (односно закључно са 19. мартом 2012. године). О жалбама/примедбама одлучује трочлана жалбена комисија коју је решењем образовао
директор Агенције.

Бодовна ранг листа

Записник конкурсне комисије