Конференција Улога парламената у јачању законодавних и институционалних капацитета борбе против корупције у Босни и Херцеговини

Демократска партија Албанаца ДПА
15/10/2012
Годишњи извештај 2011. ДПА
15/10/2012

Конференција Улога парламената у јачању законодавних и институционалних капацитета борбе против корупције у Босни и Херцеговини

Sarajevo_0018-2
print

Директор Агенције за борбу против корупције, Татјана Бабић, учествовала је на конференцији Улога парламената у јачању законодавних и институционалних капацитета борбе против корупције у Босни и Херцеговини одржаној у Сарајеву 30. септембра. На конференцији су говорили још и Давид Бартх, директор УСАИД БИХ, Ричард Вуд, шеф Сектора унутрашњих послова и јавне сигурности ЕУД/ЕУСП, Ненад Симовић, директор Националног демократског института у БиХ и други.

Општи закључци усвојени на конференцији су да Босна и Херцеговина има низ институција и норми које су осмишљене да учине те институције независним од политичког утицаја и добра су основа за борбу против корупције, док је спровођење Стратегије за борбу против корупције 2010. – 2014. и мера из Акционог плана за борбу против корупције неадекватно и недовољно.

Такође, парламент нема механизам да позове на одговорност оне који не раде на спровођењу закона, Стратегије и Акционог плана борбе против корупције, а неадекватан одговор на корупцију у БиХ се правда питањем надлежности (овлашћења Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције у БиХ су далеко мања од овлашћења сличних агенција у региону), недовољним буџетским средствима, слабим капацитетом институција, па се одговорност пребацује с једних на друге док, у стварности, нема довољно воље политичке елите.

На конференцији је било речи о искуствима Србије која показују да проблем борбе против корупције није у транспозицији прописа ЕУ у домаће законодавство него њихово неспровођење. Тимски рад овдашњих институција за борбу против корупције дао је добре резултате и указао на постојеће законске сметње и могућност да се законодавство мења и усклади са потребама.