Konferencija Republike Kazahstan povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije
08/12/2020
Film koji ukazuje na situacije sukoba interesa od danas na sajtu Agencije
16/12/2020

Konferencija Republike Kazahstan povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

print
Zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damnjanović učestvovao je na međunarodnoj onlajn konferenciji pod nazivom „Na putu integriteta: jačanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti“, u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije Republike Kazahstan.

Damnjanović je govorio u okviru panela o nadzoru javnosti, kao osnove za transparentno društvo. Istakao je značaj sprovođenja mehanizama i alata u funkciji nadzora, kao i izgradnje poverenja javnosti i negovanja veće javne transparentnosti i odgovornosti.

Konferencija je organizovana povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, sa ciljem razmene iskustava i dobrih praksi, a okupila je predstavnike antikorupcijskih institucija, diplomatskih misija u Kazahstanu i organizacija civilnog društva.