Konačna lista vrednovanja i rangiranja projekata

Uspešno završen program stažiranja u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
10/07/2018
Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Finske
13/07/2018

Konačna lista vrednovanja i rangiranja projekata

print
Konkursna komisija za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) za realizovanje projekata u oblasti borbe protiv korupcije je utvrdila konačnu listu vrednovanja i rangiranja projekata. Na listi se nalaze projekti koji treba da obezbede pomoć u izradi lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranju tela za praćenje njihovog sprovođenja u skladu sa Modelom Agencije za pet opština: Bečej, Bor, Valjevo, Lebane i Novi Pazar. Odluku o dodeli sredstava organizacijama civilnog društva doneće direktor Agencije u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste vrednovanja i rangiranja.

Konačnu listu možete pročitati ovde.