Коначна листа вредновања и рангирања пројеката

Успешно завршен програм стажирања у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“
10/07/2018
Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Финске
13/07/2018

Коначна листа вредновања и рангирања пројеката

print
Конкурсна комисија за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва (ОЦД) за реализовање пројеката у области борбе против корупције је утврдила коначну листу вредновања и рангирања пројеката. На листи се налазе пројекти који треба да обезбеде помоћ у изради локалних антикорупцијских планова (ЛАП) и формирању тела за праћење њиховог спровођења у складу сa Моделом Агенције за пет општина: Бечеј, Бор, Ваљево, Лебане и Нови Пазар. Одлуку о додели средстава организацијама цивилног друштва донеће директор Агенције у року од осам дана од дана објављивања коначне листе вредновања и рангирања.

Коначну листу можете прочитати овде.