Konačna Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i predstavnika Evropske unije
03/04/2018
Poseta ambasadora Kraljevine Holandije Agenciji za borbu protiv korupcije
17/04/2018

Konačna Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta

print
 Agencija za borbu protiv korupcije je 19. februara raspisala javni poziv za izvođača za sprovođenje treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru. Komisija za izbor izvođača je na osnovu unapred definisanih kriterijuma u prvoj fazi selekcije kandidata izvršila ocenjivanje prijava i dizajna obuke, a u drugoj fazi izvođenje jednog dela obuke i rešavanje problemske situacije. Nakon isteka perioda za izjavu prigovora, formirana je konačna Lista bodovanja i rangiranja. Prvorangirani kandidat biće angažovan na osnovu ugovora o delu i sprovešće dva treninga za trenere u oblasti etike i integriteta za zaposlene u javnom sektoru do kraja 2018. godine.