Коначна Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Коначна Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета

print
 Агенција за борбу против корупције је 19. фебруара расписала јавни позив за извођача за спровођење тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору. Комисија за избор извођача је на основу унапред дефинисаних критеријума у првој фази селекције кандидата извршила оцењивање пријава и дизајна обуке, а у другој фази извођење једног дела обуке и решавање проблемске ситуације. Након истека периода за изјаву приговора, формирана је коначна Листа бодовања и рангирања. Прворангирани кандидат биће ангажован на основу уговора о делу и спровешће два тренинга за тренере у области етике и интегритета за запослене у јавном сектору до краја 2018. године.