Коментари Агенције на радну верзију Националне стратегије за борбу против корупције

Пријепоље – Избори за одборнике
22/06/2012
Прокупље – Избори за одборнике
22/06/2012

Коментари Агенције на радну верзију Националне стратегије за борбу против корупције

print

Агенција за борбу против корупције израдила је коментаре на радну верзију Националне стратегије за борбу против корупције и доставила их Министарству правде и државне управе.

Цео текст коментара можете погледати овде