Како побољшати квалитет локалних антикорупцијских планова

Размена искуства у оквиру Мреже институција за спречавање корупције
25/06/2021
Сарадњом са цивилним сектором до веће транспарентности рада државних органа и боље примене прописа
29/06/2021

Како побољшати квалитет локалних антикорупцијских планова

print
Агенција за спречавање корупције је у протеклом периоду анализирала више локалних антикорупцијских планова (ЛАП) које су доставиле јединице локалне самоуправе пре организовања јавне расправе и усвајања ЛАП-а.

Приликом анализе уочено је неколико типова пропуста који су учесталији од осталих, због чега смо их систематизовали у једном документу заједно са објашњењима / препорукама на који начин би требало да буду превазиђени.

Препоруке имају за циљ да помогну члановима радне групе за израду ЛАП-а да што квалитетније израде овај документ.