Једногласно у борби против корупције

Директиве
19/07/2013
Шеста седница одбора Агенције
24/03/2010

Једногласно у борби против корупције

print

На петом координационом састанаку на тему корупција у просвети, формирана је координациона радна група за унапређење нормативног и координациона радна група за унапређење институционалног оквира у просвети.

Радне групе усвојиле су препоруке с циљем да укажу на кључне проблеме у вези са корупцијом у просвети. Све препоруке усвојене су једногласно, осим препоруке која се односи на идентитет рецензената, која је усвојена већином гласова. Комисија за акредитацију и проверу квалитета, Конференција Универзитета Србије и Конференција академских струковних студија нису били за усвајање ове препоруке, док су представници Министарства просвете, Студентске конференције универзитета Србије и Студентска конференција академских струковних студија, били уздржани.

Препоруке се, између осталог, баве и поступком спровођења јавних набавки у установама, прешироким овлашћењима директора установа, неопходношћу доношења подзаконског акта који би садржао критеријуме и мерила за избор кандидата за наставнике, васпитаче и стучне сараднике, поступком акредитације високошколских установа, дозволама за рад установа које нису добиле акредитацију, а све у циљу смањења ризика корупције.

Такође, на састанцима је констатовано да поједине установе немају чак ни интернет презентацију, а предуслов за квалитетно образовање је транспарентан рад установа, као и доступност информације о раду и услугама које институција пружа свим грађанима.

Агенција је на иницијативу чланова координационе радне групе упутила допис Високом савету судства у комe тражи обавештење у којој фази се налази поступак тзв. „Афера Индекс“.

Записнике са координационих састанака и препоруке можете наћи на интернет страници Агенције за борбу против корупције.

Чланови (свака група је имала по 18 чланова) координационих радних тела били су представници Конференције Универзитета Србије, Конференције академских струковних студија, Студентске конференције академија струковних студија Србије, Студентске конференције универзитета у Србији, Уније синдиката просветних радника Србије, Савета за борбу против корупције, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарствa унутрашњих послова, Народне скупштине Републике Србије, Управе за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Прекршајног суда у Београду, Апелационог Прекршајног суда у Београду, Врховног касационог суда, Републичке просветне инспекције, Апелационог јавног тужилаштва и Агенције за борбу против корупције.