Јавно комунално предузеће Београдске електране започеле спровођење мера из плана интегритета

Документи ОЦД
16/01/2013
Прес јануар 2013.
01/02/2013

Јавно комунално предузеће Београдске електране започеле спровођење мера из плана интегритета

Edu
print
Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је на позив ЈКП Београдске електране 10. и 11. децембра одржало обуку о личној и професионалној етици. Реализацијом овог семинара започело је спровођење једне од мера за смањење и сузбијање корупције која је израдом плана интегиритета ове институције идентификована као потребна. Семинару је присуствовало петнаест учесника, углавном на руководећим позицијама, и током дводневног рада имали су прилику да се информишу и усвоје нова знања о штетности корупције и значају индивидуалног и инстутуционалног интегритета за добро функционисање институције, да ојачају компетенције за доношење одлука и преузимање одговорности, као и да се детаљније упознају са корацима у изради етичког кодекса као значајног инструмента за регулацију понашања у институцији и очување етичности пословања.