Javni poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku usluga nabavke modula softvera

Obuka posmatrača je redovna aktivnost Agencije
01/03/2019
Održana obuka „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“
08/03/2019

Javni poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku usluga nabavke modula softvera

print

Javni poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku usluga nabavke modula softvera, broj 404-02-18/19-03 za 2019. godinu

Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.

Šifra iz ORN-a: 72260000 – Usluge povezane sa softverom