Јавни позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга набавке модула софтвера

Обука посматрача је редовна активност Агенције
01/03/2019
Одржана обукa „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“
08/03/2019

Јавни позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга набавке модула софтвера

print

Јавни позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга набавке модула софтвера, број 404-02-18/19-03 за 2019. годину

Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.

Шифра из ОРН-а: 72260000 – Услуге повезане са софтвером