Јавни позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга набавке модула софтвера

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Јавни позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга набавке модула софтвера

print

Јавни позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга набавке модула софтвера, број 404-02-18/19-03 за 2019. годину

Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.

Шифра из ОРН-а: 72260000 – Услуге повезане са софтвером