Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi

Predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije na Sastanku OEBS u Beču
20/10/2015
Direktorka Agencije na Godišnjoj konferenciji sudija prekršajnih sudova
23/10/2015

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi

print
Dagum oglašavanja: 21.10.2015. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.10.2015. godine

Tekst oglasa