JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Počeo program stažiranja u Agenciji
20/10/2020
Konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija
26/10/2020

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

print
Ministarstvo pravde raspisalo je javni konkurs za izbor pet članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.

Konkurs je raspisan u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju korupcije, čija je primena počela 1. septembra 2020. godine.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORU…