Јачање сарадње кроз програме подршке САД

Представници ММФ у посети Агенцији
14/05/2019
Израђен стратешки план Агенције
21/05/2019

Јачање сарадње кроз програме подршке САД

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са представницима Амбасаде САД у Србији, на челу са саветником за борбу против корупције Министарства правде САД Валтером Перкелом.

Том приликом разговарали су о досадашњој успешној сарадњи посредством програма подршке САД напорима Србије у борби против корупције, укључујући умрежавање са другим институцијама, програме усавршавања запослених у Агенцији, као и унапређење њеног ИТ система.

Размотрили су и могућности оснаживања сарадње кроз заједничке активности са институцијама у САД које се баве превенцијом корупције и етиком у јавном сектору.

Reinforcement of cooperation through US sponsored programs

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić hosted the meeting with representatives of US Embassy in Serbia, headed by Anti-Corruption Resident Legal Advisor Walter Perkel.

They discussed successful cooperation established so far through US sponsored programs aimed at combating corruption in Serbia, including digital networking with other institutions, capacity building programs for the staff of the Agency as well as improvement of its IT system.

They also addressed the possibilites of enhancement of cooperation through cooperative efforts with US institutions dealing with corruption prevention and ethics in public sector.