Jačanje saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova

Varvarin – Izbori za odbornike
24/07/2012
Pokret socijalista PS
24/07/2012

Jačanje saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova

print

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, govorila je na konferenciji Udruženja sudija prekršajnih sudova povodom Dana prekršajnog sistema o saradnji Agencije za borbu protiv korupcije sa prekršajnim sudovima.
„Pravosuđe mora biti garant građanima da će svaka koruptivna aktivnost svoj epilog naći na sudu, tim pre što u našoj državi vlada sistemska korupcija, a jedini lek protiv sistemske korupcije je sistemska borba protiv korupcije koja podrazumeva zajedničko delovanje svih relevantnih institucija“ izjavila je Tatjana Babić.

Ona je podsetila na značaj saradnje Agencije sa prekršajnim sudovima, ali i drugim državnim organima, što zbog poštovanja zakonskog okvira, ali i razloga „delotvornosti rada, efikasnosti i uspešnosti“ u borbi protiv korupcije. Takođe je podsetila da zakon daje osnovu za saradnju, ali ne ograničava vidove saradnje, što znači da treba delovati brzo i međusobno sarađivati.

„Jedan od prioriteta Agencije je i intenziviranje saradnje sa drugim državnim organima, koju smo i inicirali“, naglasila je Babić.

Direktorka je zahvalila sudijama u prekšajnog suda koji sarađuju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, naglasivši da je njihova pomoć od neprocenjivog značaja za rad Agencije jer gotovo svaka povreda zakona o Agenciji povlači sa sobom prekršajnu odgovornost.

Agencija za borbu protiv korupcije je samo u 2013. podnela 309 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka za različite povrede Zakona o Agenciji i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, od čega 208 u okviru Službe za kontrolu finansiranja političkih subjekata. Služba za rešavanje o sukobu interesa podnela je ove godine 13 zahteva, a Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera 19 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Pored Tatjane Babić, govorili su Zoran Pašalić, predednik GO Udruženja sudija prekršajnih sudova republike Srbije i Ljubo Simić, predsednik Skupštine Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, govorili su o ulozi i značaju Udruženja, kao i u unapređenju položaja sudija i Udruženja.

Dan prekršajnog sistema obeležen je 24. juna, na dan kada su Uredbom Kraljevine SHS izdvojeni istupi – današnji prekršaji, kao lakši oblik krivičnih dela i time započeto uspostavljanje prekršajnog sistema na ovim prostorima.